Fanny Palménin rahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää naisten valmistumista ammattiin tai yleishyödyllistä toimintaa Suomessa. Hakuaika on vuosittain helmi-maaliskuussa. 

Voit saada apurahaa: 

 • ensimmäiseen ammatti- tai korkeakoulututkintoosi Suomessa (mukaan lukien maisteritason tutkinto), mutta ei jatko-opintoihin
 • opiskeluun ulkomailla,  mikäli vastaavaa koulutusta ei ole Suomessa tarjolla
 • opinto- tai harjoittelujaksoon ulkomailla, edellyttäen että sinulla on oleskelun ajaksi tarkka suunnitelma ja budjetti,  ja maksat itse osan kuluista.

Muuta huomioitavaa: 

 • Voit saada apurahaa  enintään 800 euroa
 • apurahan voit käyttää opiskeluun tarvittavan tekniikan ja opetusmateriaalin hankkimiseen
 • ensimmäisen vuoden opiskelijana et pääsääntöisesti voi saada apurahaa
 • Voit saada apurahaa meiltä vain  kerran

Etusijalla apurahoja myönnettäessä ovat opiskelijat

 • joilla on heikko taloudellinen tilanne, vaikka  ovat nostaneet opintolainaa ja/tai käyvät palkkatyössä opintojen ohella ja/tai kesäisin
 • jotka opiskelevat erityisen kunnianhimoisesti
 • jotka osallistuvat  yleishyödylliseen toimintaan
 • joilla on pieniä lapsia, heikko terveys tai muuten vaikea elämäntilanne
 • jotka opiskelevat ammattiin  yhteiskunnallisesti tärkeällä alalla, jossa on pula pätevästä työvoimasta

Hakemus

Kuvaa opintojesi sisältö, miten pitkälle olet edennyt opinnoissasi ja kerro koska aiot valmistua. Kuvaa taloudellinen tilanteesi ja kerro mahdollisista muista opiskeluun vaikuttavista  tekijöistä. 

Lähetä sähköpostitse hakemuksesi liitteenä opintorekisteriote (myös epävirallinen kelpaa). Emme käsittele hakemuksia, joista opintorekisteriote puuttuu. 

Seuraava hakuaika on 1.2. – 31.3.2024.

Käsittelemme ainoastaan hakuaikana saapuneet hakemukset. Ilmoitamme apurahapäätöksistä kaikille hakijoille toukokuun aikana.

Sähköpostiosoite:  fannypalmen@gmail.com

Tältä sivulta löydät listan vuonna 2022 apurahan saaneista.

Fanny Palméns fond

Fondens syfte är att genom stipendier befrämja kvinnors utbildning till yrke eller allmännyttig verksamhet i Finland. Ansökningstiden är årligen i februari-mars.  

Vi beviljar stipendier för:

 • en första yrkes- eller högskoleexamen i Finland (inklusive magisterstudier), men inte för fortsättningsstudier 
 • studier utomlands om motsvarande studier inte kan avläggas i Finland
 • för utbytesstudier eller praktik utomlands om sökanden har en genomtänkt plan och budget, en god motivering till utbytet/praktikperioden och en egen finansieringsandel.

Observera att: 

 • det högsta möjliga stipendiebeloppet är 800 euro
 • du kan använda stipendiet för teknik och material som behövs för studierna
 • vi i allmänhet inte beviljar stipendier för det första studieåret 
 • samma person kan inte få stipendium flera gånger

Vid utdelningen prioriteras studerande som:

 • har en knapp ekonomi, trots att hon lyft studielån och/eller jobbar under studietiden och/eller på sommaren
 • är speciellt ambitiös i sina studier 
 • är aktiv inom samhällsnyttig verksamhet
 • har problem med hälsan, små barn att försörja eller andra försvårande omständigheter
 • studerar till ett yrke med stor samhällsnytta där det råder brist på behörig personal

Ansökan

Beskriv studiernas innehåll, hur långt du kommit och hur mycket du har kvar. Beskriv din ekonomiska situation och annat som påverkar din möjlighet att studera. 

Bifoga per e-post ett studieregisterutdrag  (inofficiellt räcker) till din ansökan. Vi behandlar inte ansökningar som saknar studieregisterutdrag. 

Nästa ansökningstid är 1.2 – 31.3.2024.

Vi behandlar inte ansökningar som skickats in utanför ansökningstiden. Alla sökande får besked inom maj månad.

E-post:  fannypalmen@gmail.com

Du hittar en lista på stipendiaterna 2022 på den här sidan.