Fanny Palmén

Fanny Amalia Palmén (1842-1905)

Fanny Palmén arbetade hela sitt liv för de utsatta och nödlidande i samhället. Hon grundade en egen skola och flera s.k. arbetshus för fattiga barn och hon kämpade för kvinnors rätt till utbildning och egen tjänst.

Fanny var en av Konkordiaförbundets grundande medlemmar år 1885 och hon var förbundets första sekreterare. Det var hennes förslag att Konkordiaförbundet skulle heta Konkordia efter Concordia, endräktens gudinna.

Efter Fannys död år 1905 grundades en fond till hennes minne inom Konkordiaförbundet. Fondens ändamål är att befrämja kvinnors utbildning till yrke eller allmännyttig verksamhet i Finland. Språkstriderna på 1910-talet ledde också inom Konkordiaförbundet till splittring. Man kunde inte enas om huruvida sökandes modersmål skulle påverka stipendiebesluten. Först löstes det här genom att man vartannat år delade ut bidrag till finskspråkiga och vartannat år till svenskspråkiga kvinnor. Språktvisten ledde senare till att två skilda förbund skapades – Svenska Konkordiaförbundet år 1917 och Suomalainen Konkordia-liitto år 1919.  Enligt ändamålet för Fanny Palméns fond skulle stipendierna delas ut oberoende av mottagarens modersmål och därför har hennes fond sedan dess förvaltats som en självständig fond.

 

Fanny Palménin elämäntehtävänä oli auttaa ja tukea köyhiä ja turvattomia. Hän perusti oman koulun sekä useita nk. työhuoneita köyhille lapsille ja edisti aktiivisesti naisten oikeuksia koulutukseen ja työhön.

Fanny oli Konkordia-liiton perustajajäsen ja liiton ensimmäinen sihteeri. Hänen ehdotuksestaan liitto sai nimen Konkordia, sovun ja harmonian jumalattaren mukaan.

Fannyn kuoleman jälkeen, vuonna 1905, hänen muistoksi perustettiin oma rahasto, jonka tarkoituksena on tukea naisten valmistumista ammattiin tai yleishyödylliseen toimintaan Suomessa. 1910-luvulla kieliriidat johtivat myös Konkordia-liitossa epäsopuun. Kun yhteistä näkemystä siitä, miten hakijan äidinkieli vaikuttaisi apurahapäätöksiin ei löytynyt, ratkaistiin asia aluksi jakamalla tuki joka toinen vuosi suomen- joka toinen vuosi ruotsinkielisille naisille. Myöhemmin kieliriita johti kuitenkin kahden erillisen liiton perustamiseen: Svenska Konkordiaförbundet (1917)  ja Suomalainen Konkordia-liitto  (1919). Fanny Palménin rahaston sääntöjen mukaan apurahat tuli jakaa riippumatta hakijan äidinkielestä. Siksi hänen nimeään kantavaa rahastoa on siitä asti hallinoitu itsenäisenä rahastona.

Advertisement