Hallinto / Förvaltning

Hallitus/Styrelsen

Hallitus päättää apurahojen jaosta ja varainhallinnasta. Hallituksen jäsenet valitaan toistaiseksi.

Styrelsen fattar beslut om utdelning av stipendier och om förvaltningen av fondens tillgångar. Styrelsemedlemmarna väljs tillsvidare.

Hallitus/styrelsen 2020:

  • Petra Adlercreutz (pj/ordf.)
  • Eva Bruun
  • Andrea Falck
  • Linda Paajes
  • Johanna Sandberg
  • Janine Tuominen

Ansökningarna sammanställs av/Hakemuksia käsittelee: Annika Rönnblad.

Tavoitat meidät osoitteesta/Du når oss på adressen: fannypalmen(at)gmail.com.